Nejkrásnější skanzeny v České republice

ZOO Skansen ve Stockholmu

ZOO Skansen ve Stockholmu

Skanzen, nebo také muzeum v přírodě je specializovaná národopisná muzejní expozice, která se nachází pod širým nebem. Označení skanzen pochází z vlastního jména muzea lidových staveb a ZOO Skansen ve Stockholmu, které bylo založeno roku 1891 a jedná se o nejstarší muzeum v přírodě na světě. Výrazným znakem skanzenu je fakt, že se jedná o takzvané živé muzeum, tedy nikoli jen o vitrínky a exponáty, ale také o ukázku aktivní činnosti, takže například ve venkovské kovárně najdete pracujícího kováře. V následujících odstavcích jsme pro vás vybrali sedm nejkrásnějších skanzenů v České republice.

Skanzen Zubrnice

Skanzen Zubrnice, foto: Pindick

Skanzen Zubrnice, foto: Pindick

Skanzen Zubrnice nebo-li Soubor lidové architektury Zubrnice se nachází v obci Zubrnice, která leží asi deset kilometrů východně od města Ústí nad Labem. Jedná se o nejmladší skanzen v Čechách. Jádro skanzenu tvoří několik historických roubených, hrázděných i zděných stavení rozmístěných ve středu obce okolo kostela. Interiérové i exteriérové expozice jsou prezentovány v celkem sedmi objektech.

Prvním z nich je Statek č.p. 61, což je obytný roubený dům pocházející z roku 1808. Tento objekt patřil k největším a nejbohatším usedlostem v obci, žila zde třígenerační rodina hospodáře se 2-3 dětmi. Součástí této usedlosti je také výměnek, kůlna na vozy, roubený špýchar, hrázděná stodola a sušárna ovoce bezdýmová a s přenosnými lískami. Dále je to barokní studna z roku 1695, barokní kostel sv. Máří Magdalény, hrázděný špýchárek (přenesen roku 1977 z jiné obce), vesnický obchůdek č.p. 74 (v provozu od konce 19. století do počátku padesátých let), škola č.p. 26 z roku 1863 a mlýn Týniště č.p. 27.

Otevírací doba skanzenu je následující: duben – So,Ne, svátky od 10 do 17 hodin, květen-září – Út-Ne od 9 do 18 hodin a říjen – So,Ne, svátky od 10 do 16 hodin. Vstupné na oba okruhy (historická vesnice + Mlýnské údolí) je 100 korun pro dospělého a 70 korun pro děti do 15 let.Skanzen Přerov nad Labem

Skanzen Přerov nad Labem, foto: facebook.com

Skanzen Přerov nad Labem, foto: facebook.com

Polabské národopisné muzeum (též Skanzen Přerov nad Labem) je nejstarším skanzenem v české republice a zároveň čtvrtým největším skanzenem v Evropě s výjimkou severských zemí. Skanzen se nachází ve středočeském Přerově nad Labem v okresu Nymburk ve vzdálenosti 30 kilometrů výhodně od Prahy.

Historie skanzenu se začíná psát po roce 1895, kdy ho založil rakouský arcivévoda Ludvík Salvátor Toskánský. Ten nechal upravit stavbu z počátku 18. století, bývalou panskou kovárnu a rychtu, na ”staročeskou chalupu“ a vybavit ji národopisnými předměty, pocházejícími z obce a okolí. V roce 1967 převzalo ”staročeskou chalupu“ do své správy Polabské muzeum v Poděbradech, obnovilo národopisnou expozici a začalo budovat tzv. polabský skanzen. Do okolí ”staročeské chalupy“ byly postupně přeneseny vybrané a na původním místě ohrožené lidové stavby i drobné objekty. V sedmdesátých letech 20. století se staly součástí polabského skanzenu další panské stavby – myslivna s hospodářským dvorem a bývalá bednárna s přilehlými zahradami. V současné době probíhá rozšíření celého areálu, dýky kterému zde v průběhu roku 2015 vyroste pět nových objektů lidové architektury. Pro lepší orientaci bude pro návštěvníky vybudován nový informační panel s audio průvodcem, jehož součástí bude i mobilní aplikace. Stavební práce by měly být ukončeny do 30. září 2015.

Momentálně je ve skanzenu celkem 32 objektů, z toho 7 chalup, 6 špýcharů a 2 stodoly. V zařízených interiérech a v dlouhodobých i sezónních národopisných výstavách je předváděn život venkovského lidu ve středním Polabí od konce 18. do poloviny 20. století. Součástí polabského skanzenu je i stará škola a ”zahrádky našich babiček“. V dubnu a v prosinci se v celém areálu pořádají tradiční zvykoslovné výstavy ”Jaro na vsi“ a ”Vánoce“.

Otevírací doba skanzenu je od 14. března do 31. října od 9 do 17 hodin od úterý do neděle. Vstupné pro dospělé činí 70 korun, senioři, studenti (do 26 let) a školáci mají vstupné za 35 korun.Skanzen Vysoký Chlumec

Skanzen Vysoký Chlumec

Skanzen Vysoký Chlumec

Skanzen Vysoký Chlumec – muzeum vesnických staveb středního Povltaví je pobočkou Hornického muzea Příbram a nachází se v obci Vysoký Chlumec, která je vzdálena 7 kilometrů jižně od Sedlčan a 34 kilometrů východně od Příbrami.

Historie skanzenu sahá do roku 1998, kdy byl zpracován projekt nového skanzenu a Hornické muzeum Příbram odkoupilo od rodiny Lobkowiczů pozemek o rozloze tři hektary. S budováním areálu se začalo v roce 1999 a v roce 2002 byl zpřístupněn první objekt, kterým byl přenesený dům č.p. 4 z Obděnic. V současné době se zde nachází 16 objektů, přičemž v konečné fázi výstavby se předpokládá transfer a znovupostavení asi 20 až 25 objektů.

Mezi 16 objektů, které se momentálně v areálu nacházejí patří: dům z Obděnic č.p. 4, špýchar I. z Počepic č.p. 2, špýchar II. z Počepic č.p. 2, vodní pila z Dolní Sloupnice, dům z Arnoštovic č.p. 3, špýchar z Ratiboře č.p. 1, sloupový holubník z Pojezdce, dům z Mašova č.p. 10, kolna z Arnoštovic č.p. 3, včelín ze Sedlčan, špýchar z Olbramovic-Městečka č.p. 1, vodní mlýn z Radešic č.p. 9, stodola z Mašova č.p. 2, dům z Jiví č.p. 8, seník z Bukové u Rožmitálu a polygonální stodola z Podolí č.p. 8.

Otevírací doba je následující: duben: So-Ne od 9 do 17 hodin, květen: So-Ne od 9 do 18 hodin, červen-srpen: Út-Ne od 9 do 18 hodin, září: Út-Ne od 9 do 17 hodin a říjen: So-Ne od 9 do 17 hodin. Vstupné na prohlídkovou trasu A (základní) je 60 korun/dospělí a 30 korun/děti. Vstupné na prohlídkovou trasu B (zkrácená) je 40 korun/dospělí a 20 korun/děti.Valašské muzeum v přírodě

Valašské muzeum v přírodě

Valašské muzeum v přírodě

Valašské muzeum v přírodě je moravský skanzen nacházející se ve městě Rožnov pod Radhoštěm v okrese Vsetín ve vzdálenosti 17 kilometrů severovýchodně od Vsetína. Jedná se o druhé nejstarší muzeum v přírodě ve střední Evropě po skanzenu v Přerově nad Labem.

Muzeum založili v roce 1925 bratři Alois a Bohumír Jaroňkovi, přičemž za hlavní myšlenkou o jeho stavbě stál starší z nich – Bohumír. Bohumír pocházel z Malenovic u Zlína, studoval na reálce v Novém Jičíně a právě tam, při výletech do sousedního městečka Štramberka jej zaujaly valašské roubené domky. V roce 1909 se oba bratři natrvalo usazují v Rožnově. Již tehdy v nich zrála myšlenka muzea v přírodě inspirovaná úsilím o uchování měšťanských domů z rožnovského náměstí. Vše usměrnila cesta Aloise Jaroňka, druhého z bratrů, do skandinávských zemí. Navštívil právě vznikající muzeum v přírodě v městě Aarhus v Dánsku a poznal první a nejstarší muzeum v přírodě na světě, Skanzen u Stockholmu.

Areál muzea tvoří celkem čtyři části – Dřevěné městečko, Mlýnská dolina, Valašská dědina a Pustevny. Dřevěné městečko je nejstarší částí muzea, která byla pro veřejnost otevřena v roce 1925. Kolem kostelíka sv. Anny se rozprostírá hřbitov nazývaný Valašský Slavín, kde jsou pohřbeny významné osobnosti východní Moravy, jako například Emil Zátopek, Jiří Raška, Ludvík Daněk a Jan Karafiát. V Dřevěném městečku se v současné době nachází celkem 21 objektů. Mlýnská dolina je naopak nejmladší částí areálu, ve které se nachází celkem 9 objektů. Valašská dědina je nejrozsáhlejší částí skanzenu, ve které je rozmístěno celkem 30 objektů. Součásti muzea jsou také dvě secesní ubytovny Libušín a Maměnka na Pustevnách. Chata Libušín byla v noci z 2. na 3. března 2014 značně poničena rozsáhlým požárem a od 4. března 2014je spuštěna veřejná sbírka na obnovu tohoto objektu. V současné době se díky sbírce vybralo již více jak 8,5 milionu korun. Aktuální stav financí na účtu sbírky můžete sledovat zde.

Otevírací doba jednotlivých částí skanzenu je následující: Dřevěné městečko: 1.1. - 31.3. od 10 do 16, 1.4.-30.6. od 9 do 17, 1.7.-31.8. od 9 do 19, 1.9.-30.9. od 9 do 17, 1.10.-2.11. od 9 do 16, 7. a 8.11. od 10 do 16, 14.-17.11 od 10 do 16, 5. a 6.12. od 10 do 16, 12. a 13.12. od 9 do 16, 19. a 20.12. od 10 do 18 a 26.-31.12. od 9 do 16.

Mlýnská dolina: 1.5.-30.6. od 9 do 17, 1.7.-31.8. od 9 do 18 a 1.9.-30.9. od 10 do 17.

Valašská dědina: 1.1.-31.3. od 10 do 16, 1.4.-30.4. od 9 do 17, 1.5.-30.6. od 9 do 17, 1.7.-31.8. od 9 do 18, 1.9.-30.9. od 10 do 17, 1.10.-1.11. od 9 do 16, 5.12. od 14 do 19, 7.-11.12. a 14.-16.12. od 8 do 16, 12.12. od 9 do 16 a 26.-31.12. od 9 do 16. Leden až duben, říjen a prosinec jsou zpřístupněny pouze exteriéry!

Vstupné do jednotlivých části je: Dřevěné městečko (80 Kč/dospělí a 40 Kč/děti), Mlýnská dolina (80 Kč/dospělí a 40 Kč/děti), Valašská dědina (100 Kč/dospělí a 50 Kč/děti).Archeoskanzen Modrá

Archeoskanzen Modrá, foto: archeoskanzen.cz

Archeoskanzen Modrá, foto: archeoskanzen.cz

Archeoskanzen Modrá se nachází v obci Modrá v okrese Uherské Hradiště ve vzdálenosti jednoho kilometru severovýchodně od Velehradu. Skanzen byl vybudován mezi roky 2003-2004 a pro veřejnost byl otevřen v červnu roku 2004. Po odborné stránce projekt garantovaly významné archeologické instituce Moravské zemské muzeum v Brně a Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, realizaci projektu zajistila obec Modrá.

Tento archeoskanzen je významným subjektem názorně osvětlující jednu z nejvýznamnějších etap našich národních dějin. Skanzen žije každodenním životem, naučnými představeními, programy, pokusnými tavbami kovů, výrobou keramiky, zemědělskou výrobou i neustále prováděným archeologickým výzkumem.

Archeoskanzen tvoří sídliště s palisádovým opevněním, bránou a strážními věžemi. Uvnitř se nachází repliky soudobých staveb včetně polozemnicových chat, řemeslnického okrsku a domu představujícího sídlo místního velmože, tzv. paláce. Na návrší v těsné blízkosti areálu se nacházejí základy velkomoravského kostelíka, které odkryli postupně Jan Nevěřil (1911) a Vilém Hrubý (50. léta); poblíž něho byla postavena jeho novodobá replika, realizovaná v letech 1998-2000 na základě poznatků Hrubého výzkumu. Všechny tyto stavby byly postaveny na základě archeologických nálezů z oblasti středního Pomoraví. Vedle samotných staveb se zde nachází také sakrální areál se slovanskými modlami, políčka a ohrady pro chov tehdejších zvířat.

Otevírací doba archeoskanzenu je následující: duben: Út-Pá od 9 do 16 hodin, od 1. května do 31. října Po-Ne od 9 do 17 hodin a od 1. listopadu do 30. března pouze na objednání. Vstupné je 80 korun pro dospělého a 60 korun pro studenty a děti od 6 do 15 let.Skanzen Řepora

Skanzen Řepora, foto: Šjů

Skanzen Řepora, foto: Šjů

Středověký skanzen Řepora (dříve nazývaný Tuležim) se nachází v chráněné přírodní lokalitě na okraji městské části Praha 13 mezi Stodůlkami a Řeporyjemi. Historie skanzenu se začíná psát v roce 1999 založením akciové společnosti Tuležim a. s.. Tentýž rok se v zanedbaném prostoru bývalé těžby cihlářské hlíny zvaném Hliník začíná s jeho budováním. Pro veřejnost je skanzen otevřen od roku 2002. Roku 2004 byla společnost přejmenována na Řepora a. s. Areál skanzenu dvakrát pohltil požár, poprvé v noci na 16. června 2003 a podruhé 17. prosince 2004.

Skanzen se snaží navodit co nejvěrnější představu české lidové architektury 14. století a života ve středověké vesnici. V současné době se zde můžete podívat, jak bydlel například hrnčíř, kovář, rybář nebo domkář. Uvidíte, jak vypadala usedlost rychtáře a středověká krčma a v neposlední řadě můžete navštívit kostelík a hřbitov. Vesnice je obehnána dřevěnou palisádou se vstupní branou a věžemi. Za branami najdete šibeniční vršek a pohanské kultovní místo s posvátným stromem. Vesnici oživují hospodářská zvířata jako ovce a kozy. Je zde i několik přírodních jezírek, ve kterých žijí mimo mnoha druhů ryb i (v Praze nevídaní) raci.

Mezi celkem 18 objektů ve skanzenu Řepora patří: jižní vstupní brána, usedlost špýcharového domu, usedlost rychtáře – krčma, usedlost rolníka, usedlost hrnčíře, usedlost kováře, východní brána, západní brána, šibenice, boží muka, posvátný strom, tvrz, pohanské kultovní místo, kostel, pranýř, studna a obydlí domkáře.

Skanzen Řepora je otevřen po celý rok ve dnech Út-Pá od 14 do 18 hodin, So-Ne a ve státní svátky od 10 do 18 hodin. Vstupné pro dospělého je 80 korun, děti starší 6 let 40 korun, studenti a důchodci 60 korun.Hornický skanzen Mayrau

Hornický skanzen Mayrau, foto: mayrau.omk.cz

Hornický skanzen Mayrau, foto: mayrau.omk.cz

Hornický skanzen Mayrau je technický skanzen, který se nachází v obci Vinařice v okrese Kladno ve vzdálenosti 3 kilometry severozápadně od Kladna na místě bývalého dolu Mayrau (také Mayrovka), kde se těžilo černé uhlí. S hloubením dolu Mayrau se začalo v roce 1874 a postupně zde byla vydolována šachta hluboká 527 metrů. V roce 1884 byla o padesát metrů dále vybudována sdružená jáma Robert. Za 120 let důlní činnosti se zde vytěžilo 34 milionů tun černého uhlí. Skanzen byl pro veřejnost otevřen 19. srpna roku 1994.

Historicky vzácný areál se snaží zachovat program posledního pracovního dne. To znamená, že je zde zachován takový stav, jako by lidé, kteří zde pracovali, právě včera odešli z práce domů. Prohlídka je směřována po trase havíře před jízdou do podzemí dolu. Návštěvník má možnost projít cechovnou, řetízkovými šatnami, koupelemi, lampovnou, známkovnou až k jámovým budovám dolu. Zcela mimořádnou pozornost si zaslouží dochovaný soubor tří těžních strojů. V roce 1905 byl na jámu Mayrau instalován parní těžní stroj firmy Ringhoffer Smíchov. Tento stroj je dodnes návštěvníkům předváděn v pohybu. Dalším zajímavým těžním strojem je MAG Ruston Praha systému Koeppe, také z roku 1905 a nakonec elektrický těžní stroj Škoda z roku 1932.

Otevírací doba skanzenu je následující: listopad-březen Po-Ne od 9 do 15 hodin, duben-říjen Po-Ne od 9 do 17 hodin. Vstupné na okruh A (1 hodina) je 40Kč/dospělí a 20 Kč/děti, na okruh B (2 hodiny) je 60 Kč/dospělí a 30 Kč/děti.

Klíčová slova: Česká republika

 

Publikováno: 27.05.2015
Aktualizováno: 27.05.2015
Autor: Miroslav Tryner

Diskuze: Nejkrásnější skanzeny v České republice

V diskusi zatím není žádný komentář...

Vaše jméno
Komentář
Přidat komentář

Nejčtenější články

Deset nejvyšších rozhleden v České republice Rozhledny se na území Česk...
Rozhledna a televizní vysílač Praděd v Jeseníkách
Nejznámější nudistické pláže světa Nudistické pláže byly vždy dráždivým...
Nejznámější nudistické pláže světa
Největší zábavní parky v Evropě Milujete dobrodružství? Máte slabost pr...
Největší zábavní parky v Evropě
Nejkrásnější skanzeny v České republice Skanzen, nebo také muzeum v pří...
Archeoskanzen Modrá, foto: archeoskanzen.cz
Přehled nejlepších destinací pro surfování Cestování na dovolenou k moř...
Přehled nejlepších destinací pro surfování
Cestopis: Malta, dovolená na skútru Malta je ostrovním státem ve Středo...
Ostrov Comino, pohled na Modrou lagunu
Oblíbená přírodní koupaliště v ČR Máme tady konec května a nevlídné po...
Lom Hostěradice, foto: Přebral
Cestování za polární září Naše planeta nám nabízí nepřeberné množství ...
Polární záře

Fotogalerie k tématu: Nejkrásnější skanzeny v České republice

© 2008-2024 TripZone.cz ®, CMC Online s.r.o. Jakékoliv užití textů vč přepisů, užití obrázků a dalšího obsahu je bez předchozího písemného souhlasu provozovatele zakázáno.
Kontakt  Nahlásit Chybu
 
TOPlist