Nejimpozantnější světové mosty

Úchvatné mostní konstrukce, jež se klenou přes hluboká údolí či vodní plochy, patří mezi vůbec nejúžasnější stavby, jakých je lidstvo schopno. Právem jsou považovány za architektonické skvosty a nejodvážnější stavaři zhmotňováním svých idejí posouvají limity lidských možností. Pojďme se na následujících řádcích podívat na 15 pozoruhodných světových mostů. Přestože dobu vzniku těchto staveb mnohdy dělí staletí a liší se svými rozměry, použitými materiály, účelem, vzhledem či umem svých stavitelů, vždy mají jednu věc společnou; pomáhají lidem překonávat překážky a zkracují jim vzdálenosti.

 

Golden Gate Bridge - USA

 

Golden Gate Bridge v San Franciscu

Golden Gate Bridge v San Franciscu

Jedinečný Golden Gate Bridge se nachází severně od středu San Francisca a klene se nad stejnojmenným průlivem, spojujícím Sanfranciský záliv s Tichým oceánem. Oranžový most byl slavnostně otevřen v květnu 1937. V době svého dokončení nejdelší visutý most světa se záhy stal jedním z nejznámějších symbolů nejen města a západního pobřeží, ale celých Spojených států. Golden Gate Bridge měří celkem 2 737 metrů. Rozpětí jeho pilířů, které sahají do výše 230 metrů nad hladinu moře, činí 1 280 metrů. Auta sviští po šestiproudé dálnici ve výšce zhruba 70 metrů, v závislosti na slapových jevech. Smutným faktem je, že Golden Gate Bridge často vyhledávají sebevrazi. Nárazem na vodní hladinu pod mostem již ukončilo svůj život více než 1 300 lidí.

 

Tower Bridge - Velká Británie

 

Tower Bridge v noci

Tower Bridge v noci

V přehlídce pozoruhodných světových mostů nelze vynechat jednu z ikon Londýna, kterou je nepochybně Tower Bridge, jenž byl slavnostně otevřen roku 1894. Tak jako řadu jiných převratných staveb, i budování tohoto zvedacího mostu přes Temži doprovázela řada vzrušených diskuzí a komplikací. V současné době mohou turisté v útrobách dvou známých věží mostu navštívit muzeum a projít se po dvou lávkách, spojujících věže ve výšce zhruba 40 metrů a umožňujících přechod řeky v případě zvednutí mostu, ke kterému dochází zhruba 1 000 za rok.

 

 

 

Viaduc de Millau - Francie

 

Zavěšený dálniční most Viaduc de Millau překlenuje široké údolí řeky Tarn poblíž jihofrancouzského města Millau a je součástí dálnice spojující metropoli Paříž s Montpellier. Viadukt Millau měří 2 460 metrů a nejvyšší pylon má 343 metrů, což z něj tvoří nejvyšší mostní konstrukci na světě. Vozovku dělí od země až 270 metrů. Úchvatný most byl slavnostně otevřen v prosinci roku 2004 a na plynulost provozu i technický stav konstrukce zde dohlíží řada moderních bezpečnostních systémů.

 

Brooklyn Bridge - USA

 

Brooklyn Bridge

Brooklyn Bridge

Tak jako má západní pobřeží Spojených států Golden Gate Bridge, má východ svůj Brooklyn Bridge. Brooklynský most, klenoucí se přes průliv East River, je jedním z trademarků New Yorku. Visutý neogotický most, měřící 1 825 metrů, spojuje městské části Brooklyn a Manhattan již od května roku 1883 a v době svého vzniku byl držitelem několika architektonických "nej". Dnes po šestiproudé silnici každodenně přejede kolem 150 000 aut a myslí se i na pěší, kteří mohou Brooklyn Bridge přejít po lávce zavěšené nad rušnou silnicí.

 

Sydney Harbour Bridge - Austrálie

 

Harbour Bridge

Harbour Bridge

Ocelový obloukový most Sydney Harbour Bridge, spočívající na čtyřech betonových a žulových pilířích, si díky svému vzhledu vysloužil přezdívku "ramínko". Harbour Bridge přemosťuje od roku 1932 záliv Port Jackson a společně s nedalekou budovou Opery tvoří hlavní dominantu sydneyského přístavu. Most s délkou 1 149 metrů měří v nejvyšším bodě 134 metrů. Většinu z jeho 49 metrů šířky zabírá 8 proudů silnice, ale na krajích se najde i místo pro vlaky a pěší. Harbour Bridge hraje ústřední roli v silvestrovských oslavách, kdy se stává středobodem novoročního ohňostroje.

 

Erasmusbrug - Nizozemsko

 

Most Erasmusburg v Rotterdamu

Most Erasmusburg v Rotterdamu

Zavěšený most Erasmusbrug, kterému se přezdívá "labuť", překonává řeku Nová Máza a umožňuje automobilům přejíždět mezi severní a jižní části Rotterdamu. Asymetrický pylon vysoký 139 metrů drží most dlouhý 802 metrů. Na jižním konci je možné část mostu zdvihnout, což dovoluje proplouvat i velkým lodím. Nizozemská královna Beatrix most slavnostně otevřela roku 1996, avšak nedlouho po otevření bylo nutné provést další konstrukční úpravy, neboť se zjistilo, že při zvláště silném větru se Erasmusbrug kývá více, než by bylo záhodno.

 

Ponte Octávio Frias de Oliveira - Brazílie

 

Most Octávio Frias de Oliveira v noci

Most Octávio Frias de Oliveira v noci

Ponte Octávio Frias de Oliveira se krátce po svém otevření v květnu roku 2008 stal jedním ze symbolů největšího brazilského města São Paula. Oprávněná pozornost se k tomuto mostu přes řeku Pinheiros obrací z toho důvodu, že se jedná o jediný most na světě, na kterém jsou dvě mimoúrovňově se míjející silnice zavěšeny pouze na jednom pylonu ve tvaru písmene X. Betonový pylon je vysoký 138 metrů a každá ze dvou rychlostních komunikací měří zhruba 900 metrů. O Vánocích a při dalších zvláštních příležitostech bývá most osvětlen.

 

Most Akaši-Kaikjó - Japonsko

 

Visutý most Akaši-Kaikjó je součástí šestiproudého dálničního tahu, který spojuje japonské ostrovy Honšú a Šikoku. Přestože v původních stavebních plánech byla zanesena i železniční trať, z těchto idejí nakonec sešlo a přes most vede pouze dálnice. Most Akaši-Kaikjó byl slavnostně otevřen v dubnu roku 1998, a protože Japonsko leží v seizmicky velmi aktivní oblasti, je postaven tak, aby odolal zemětřesení o síle 8,5 stupně Richtera. Svou odolnost prokázal most už v průběhu stavby, kdy již vztyčené pylony přečkaly chvění o síle 7,2 stupně Rychtera. Most měří celkem 3 911 metrů a rozpětí mezi dvěma 282 metrů vysokými pylony činí 1 991 metrů, což z něj dělá nejdelší visutý most planety.

 

Most přes zátoku Chang-čou - Čína

 

V Číně rostou v poslední době obdivuhodné stavby jako houby po dešti a nelze tedy nezmínit alespoň jednu mostní konstrukci, rozprostírající se na území "říše středu". Zavěšený most přes zátoku Chang-čou patří mezi vůbec nejdelší mosty světa. Auta se po něm prohánějí od května 2008, měří více než 35 kilometrů a díky jeho otevření klesla silniční vzdálenost mezi Šanghají a přístavem Ning-po ze 400 na 280 kilometrů. Dálnice se třemi proudy v každém směru vede nad vodami Východočínského moře ve výšce zhruba 62 metrů. V polovině cesty bylo v moři u mostu postaveno rozlehlé centrum s vyhlídkovou věží, restaurací a pumpou, kde si mohou projíždějící řidiči odpočinout.

 

Øresund - Dánsko

 

Most přes průliv Øresund je jednou z částí celkem 16kilometrové komunikace, která spojuje dánskou metropoli Kodaň s významným švédským městem Malmö. Kromě mostu je tato komunikace tvořena 4kilometrovým tunelem Drogden, spojujícím dánskou stranu s umělým ostrovem Peberholm, na němž pak začíná samotný Øresundsbron, díky svým 7 845 metrům nejdelší silniční a zároveň železniční most starého kontinentu. Horní patro mostu Øresundsbron slouží automobilové dopravě, vlaky jezdí ve spodním patře. Úžasná stavba, díky které se dostanete z Kodaně do Malmö za 35 minut, byla slavnostně otevřena dánskou královnou Markétou II. a švédským králem Karlem XVI. Gustavem v roce 2000.

 

Gateshead Millennium Bridge - Anglie

 

Most přes řeku Tyne, spojující města Gateshead a Newcastle ležící v severovýchodní Anglii, vděčí za svou jedinečnost netradičnímu architektonickému řešení. Jedná se totiž o jediný naklánějící se most na světě. Během necelých 5 minut se dokáže ze své standardní polohy, ve které umožňuje chodcům a cyklistům přechod na druhou stranu řeky, dostat do takové pozice, že pod ním bez problémů proplují menší lodě. Gateshead Millennium Bridge měří 126 metrů, je široký 8 metrů a pro svůj tvar a pohyblivost si získal přezdívku "mrkající oko".

 

Ponte Vecchio - Itálie

 

Známý most Ponte Vecchio

Známý most Ponte Vecchio

Nádherný kamenný most Ponte Vecchio, neboli Starý most, překlenuje ve své současné podobě řeku Arno již od roku 1345 a je jednou z nejznámějších staveb toskánské metropole Florencie. Po obou stranách obloukového mostu stojí malebné krámky, mezi nimiž vede ulička. Uprostřed, nad druhým obloukem, se nachází malé "náměstíčko" s kašnou, umožňující výhled na řeku a okolní florentské mosty. Nad krámky vede chodba jménem Corridoio Vasariano, kterou nechal vybudovat vévoda Cosimo I. de Medici, aby měl zajištěný bezpečný a krytý průchod z Palazzo Vecchio do budovy Palazzo Pitti.

 

Pont du Gard - Francie

 

Pont du Gard, část římského akvaduktu

Pont du Gard, část římského akvaduktu

Pont du Gard přemosťuje údolí jihofrancouzské řeky Gard a je součástí 50kilometrového římského akvaduktu, který přiváděl vodu od pramenů Fontaine d'Eure do města Nîmes. Pont du Gard byl vystavěn na přelomu letopočtů a svému původnímu účelu sloužil až do 9. století. O milénium později byl zrekonstruován a za dalších 100 let, roku 1985, byl zapsán na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Třípatrový most v délce 275 metrů měří na výšku 49 metrů a byl postaven z kamenných kvádrů bez použití malty.

 

Boğaziçi Köprüsü - Turecko

 

Istanbulský most Boğaziçi Köprüsü se klene přes úžinu Bospor a jeho zvláštnost tak spočívá v tom, že se jedná o stavbu spojující evropský a asijský kontinent. Bosporský most byl dokončen roku 1973, měří celkem 1 510 metrů a vzdálenost mezi pilíři činí 1 074 metrů. Most je široký 39 metrů a osmiproudá dálnice spojuje evropskou čtvrť Ortaköy s asijskou Beylerbeyi. Díky své funkci spojnice kontinentů je most přirozenou dominantou Istanbulu a hraje důležitou roli ve společenském životě města. Každoročně přes něj vede trasa Istanbulského maratonu, roku 2005 se zde odehrál exhibiční tenisový mač mezi Venus Williamsovou a tureckou hráčkou İpek Şenoğlu, jenž se stal "prvním utkáním hraným na dvou kontinentech" a ve stejném roce zde svou formuli provětral David Coulthard.

 

Most Khaju - Írán

 

Most Khaju se nachází ve třetím největším íránském městě Isfahánu a umožňuje přechod suchou nohou přes řeku Zajanderud. Most Khaju má 23 oblouků, měří 105 metrů a je široký 14 metrů. Přestože tato čísla nejsou sama o sobě nikterak ohromující, v našem přehledu se nachází proto, že se jedná o úžasný exemplář toho nejlepšího z perské architektury poloviny 17. století. Most zároveň funguje jako hráz na řece Zajanderud, a je proto vybaven propustmi, sloužícími k regulaci vodní hladiny. Když jsou propusti zavřeny, voda se rozlévá po okolních zahradách a tím je zavlažuje.

 

Klíčová slova: San Francisco, Londýn, New York, Sydney, Rotterdam, Sao Paulo, Japonsko, Čína, Kodaň, Malmö, Itálie, Francie, Istanbul, Írán

 

Publikováno: 11.11.2011
Aktualizováno: 11.11.2011
Autor: Jan Brož

Diskuze: Nejimpozantnější světové mosty

V diskusi zatím není žádný komentář...

Vaše jméno
Komentář
Přidat komentář

Nejčtenější články

Deset nejvyšších rozhleden v České republice Rozhledny se na území Česk...
Rozhledna a televizní vysílač Praděd v Jeseníkách
Albánie se stane turistickým hitem budoucnosti „Připadá mi to, jako v B...
Molo s lehátky ve městě Durrës
Kompenzace za zmeškaný let Přestupní let je u cest do vzdálených desti...
Způsob rezervace letenky rozhoduje
Oblíbená přírodní koupaliště v ČR Máme tady konec května a nevlídné po...
Lom Hostěradice, foto: Přebral
Přehled nejlepších destinací pro surfování Cestování na dovolenou k moř...
Přehled nejlepších destinací pro surfování
Sedm přírodních divů světa Příroda je mocná čarodějka, o čemž se můžou...
Vodopády Iguazu
Bavorsko: na skok k sousedům Patříte-li k vyznavačům jednodenního cesto...
Zámek Neuschwanstein v Bavorsku

Fotogalerie k tématu: Nejimpozantnější světové mosty

© 2008-2024 TripZone.cz ®, CMC Online s.r.o. Jakékoliv užití textů vč přepisů, užití obrázků a dalšího obsahu je bez předchozího písemného souhlasu provozovatele zakázáno.
Kontakt  Nahlásit Chybu
 
TOPlist