Doporučení WHO pro turisty a veřejnost v souvislosti s Koronavirem

covid-19

covid-19

Doporučení WHO pro turisty a veřejnost v souvislosti s Koronavirem

Nový typ koronaviru, který způsobuje nemoc COVID-19, se dynamicky šíří v tak zvané druhé (podzimní) vlně. Situace se mění každým dnem, doposud se po celém světě v 235 zemích světa už nakazilo dohromady více než 40.000.000 lidí, přes 1 milion jich zemřelo. Upřesňují se i doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO), aktualizované každodenně. 


Přečtěte si obecné rady WHO ke koronaviru, aktualizovaná doporučení a fakta o mýtech, které tato organizace vyvrací. Současně přinášíme kontakty na weby českých úřadů a institucí, naše zastupitelství v zahraničí a zastupitelské úřady cizích zemí v ČR, kde můžete získat další důležité informace. 

V současné době jsou přijata v souvislosti s koronavirem mimořádná opatření v České republice, která se mění v závislosti na aktuální situaci. Tu mapuje a doporučení vydává hned několik českých úřadů a institucí. Více informací hledejte na: 

https://www.vlada.cz/

https://koronavirus.mzcr.cz/

https://koronavirus.mzcr.cz/mapa-webu/

https://koronavirus.mzcr.cz/dulezite-kontakty-odkazy/

http://www.szu.cz/tema/prevence/2019ncov

https://www.mzv.cz/jnp/

https://www.mzv.cz/jnp/cz/mapa_cestovatele.html

https://www.mvcr.cz/

https://www.mmr.cz/cs/uvod


Obecná doporučení a poradenství WHO pro turisty a veřejnost v souvislosti s šířením koronaviru

Obecné preventivní rady WHO k onemocnění COVID-19 zahrnují osobní hygienu a hygienu rukou, dýchací etiketu, udržování fyzické vzdálenosti nejméně jednoho metru od ostatních a případně použití masky (oficiální název pro roušky a respirátory). 

1. Udržujte alespoň 1 metr vzdálenosti mezi sebou a kýmkoli, kdo kašle nebo kýchá. Když někdo kašle nebo kýchá, stříkají z nosu nebo úst malé kapičky kapaliny, které mohou obsahovat virus. Pokud jste příliš blízko, můžete vdechnout kapičky, včetně viru způsobujícího onemocnění COVID-19.

2. Často provádějte hygienu rukou, zejména po kontaktu s dýchacími sekrety. Pravidelně a důkladně si čistěte ruce otíráním rukou na bázi alkoholu nebo je umývejte mýdlem a vodou. Pokud nejsou ruce viditelně zašpiněny, dává se přednost tření rukou na bázi alkoholu. Pokud jsou viditelně znečištěny, umyjte si ruce mýdlem a vodou. Při mytí rukou mýdlem a vodou nebo pomocí alkoholu na bázi rukou utíráte viry, které mohou být na vašich rukou.

3. Nedotýkejte se očí, nosu a úst. Ruce se dotýkají mnoha povrchů a mohou zachytávat viry. Po kontaminaci mohou ruce přenášet virus do očí, nosu nebo úst. Odsud může virus vstoupit do vašeho těla a způsobit, že budete nemocní.

4. Ujistěte se, že vy a lidé kolem vás dodržují správnou respirační hygienu. To znamená zakrývání úst a nosu ohnutým loktem nebo papírovým kapesníkem při kašlání nebo kýchání. Použitý papírový kapesník ihned zlikvidujte.

5. Pokud jste zdraví, musíte masku nosit pouze, pokud se staráte o osobu s podezřením na infekci COVID-19. Pokud kašlete nebo kýcháte, noste masku. Masky jsou účinné pouze při použití v kombinaci s častým čištěním rukou s alkoholem na ruce a mýdlem a vodou. Pokud nosíte masku, musíte vědět, jak ji používat a řádně zlikvidovat. Před nasazením masky očistěte ruce otřením rukou na bázi alkoholu nebo mýdlem a vodou. Zakryjte ústa a nos maskou a ujistěte se, že mezi obličejem a maskou nejsou žádné mezery. Během používání se masky nedotýkejte, pokud tak učiníte, očistěte si ruce otřením rukou na bázi alkoholu nebo mýdlem a vodou. Vyměňte masku za novou, jakmile je vlhká a masky pro jedno použití znovu nepoužívejte. Chcete-li odstranit masku, sejměte ji zezadu a nedotýkejte se přední strany masky. Zlikvidujte ji okamžitě v uzavřeném koši. Ihned si očistěte ruce třením rukou na bázi alkoholu nebo mýdlem a vodou.

6. Stejně jako u každého cestování dodržujte správné hygienické postupy, včetně pěti klíčů pro bezpečnost potravin, jakož i doporučení ke snížení rizika přenosu nových patogenů ze zvířat na člověka na živých trzích. Základem strategie WHO „5 klíčů“  je pět jednoduchých rad: 


• Udržujte čistotu 

• Oddělujte pokrmy syrové a vařené 

• Pokrmy důkladně vařte 

• Uchovávejte potraviny při bezpečných teplotách 

• Používejte nezávadnou vodu a potraviny 7. Cestující, kteří se vracejí z postižených oblastí, by měli monitorovat své příznaky po dobu 14 dnů a řídit se národními protokoly svých domácích či přijímajících zemí. Některé země mohou vyžadovat umístění cestujících do karantény.

8. Pokud se objeví příznaky, jako je horečka nebo kašel či potíže s dýcháním, cestujícím se doporučuje kontaktovat místní poskytovatele zdravotní péče, nejlépe telefonicky, a informovat je o jejich příznacích a historii jejich cestování.

Doporučení WHO k mezinárodnímu cestování a turismu

Předem je třeba znovu zdůraznit, že se jedná o doporučení, WHO v tomto směru nemůže nic jednotlivým státům nařizovat. Každá země by měla provést vlastní analýzu rizik v souvislosti s onemocněním COVID-19 a rozhodnout o svých prioritách a opatřeních.

WHO doporučuje, aby se dávala přednost základnímu cestování v případě nouze, humanitárním akcím, cestování nezbytného personálu a repatriace. Nákladní doprava by rovněž měla mít prioritu u základních zdravotnických, potravinových a energetických zásob. Nemocní cestující a osoby v ohrožení, včetně starších cestujících a osob s chronickými nemocemi, by se měly podle WHO zcela vyhnout mezinárodnímu cestování do a z oblastí s výskytem onemocnění COVID-19.

Epidemiologická situace COVID-19 v každé zemi je k dispozici prostřednictvím situačních zpráv WHO, které sledují scénáře přenosu. Pracuje se se čtyřmi scénáři, z nichž první dva se v současné globální pandemii téměř nevyskytují a dojde na ně s postupným ústupem onemocnění:

Žádné případy: Země (oblasti) bez hlášených případů

Sporadické případy: Země (oblasti) s jedním nebo více sporadickými případy, importované nebo lokálně zjištěné

Klastry: Země (oblasti), v nichž se vyskytují případy seskupené v čase, v zeměpisné poloze nebo se společnými expozicemi

Komunitní přenos: Země (oblasti), které zažívají větší ohniska místního přenosu. Patří sem celkový velký počet případů, velký počet případů ze sledovacího laboratorního dohledu, několik nesouvisejících klastrů v několika oblastech země (oblasti).

Jak s onemocněním COVID-19 bojovat 

Aktivní epidemiologický dohled pro detekci případů, izolaci případů, identifikaci kontaktů a sledování kontaktů jsou podle WHO ústředním bodem účinné léčby pandemie COVID-19. Podezřelé a potvrzené případy by měly být rychle izolovány a kontakty potvrzených případů by měly být umístěny do karantény. Osobám, které mají podezření, nebo je u nich potvrzeno, že mají COVID-19, a kontaktům na potvrzené případy by nemělo být umožněno cestovat.

Digitální nástroje

„Mobilní telefony a aplikace mohou být účinné při identifikaci a informování cestujících, kteří mohli být v kontaktu s osobou, u které bylo potvrzeno, že má COVID-19 nebo pozitivní test na COVID-19, pouze pokud takovou aplikaci používá velká část běžné populace,“ upozorňuje WHO.

Laboratorní testování 

Laboratorní testování PCR (molekulární testování pro SARS-CoV-2) bezprostředně před odletem nebo při příjezdu může poskytnout informace o stavu cestujících. Laboratorní výsledky by však měly být podle WHO interpretovány s opatrností, protože se může objevit malá část falešně negativních a falešně pozitivních výsledků. Pokud bude provedeno, mělo by být testování doprovázeno komplexním sledováním COVID-19, například doporučením odlétajícím cestujícím, kteří byli testováni, aby hlásili jakékoli příznaky místním úřadům veřejného zdraví.

Co má dělat cestující

Cestující by měli po dobu 14 dnů samostatně sledovat možný nástup příznaků COVID-19 při příjezdu, hlásit příznaky a historii cestování místním zdravotnickým zařízením a dodržovat národní protokoly. V souladu s pokyny WHO o sledování kontaktů v kontextu COVID-19 by kontakty potvrzených případů měly být umístěny do karantény nebo požádánt o samokaranténu v návaznosti na místní národní strategie.

Účtování a poplatky

Velmi důležitá jsou doporučení WHO dopadu onemocnění COVID-19 do ekonomické oblasti cestujících. „Země nebudou účtovat cestujícím poplatky za opatření nezbytná k ochraně zdraví, včetně a) vyšetření za účelem zjištění jejich zdravotního stavu; b) očkování nebo profylaxe při příjezdu); c) nařízené izolace nebo karantény; d) osvědčení upřesňující použitá opatření; nebo e) bezpečnostní zdravotní opatření na zavazadla, která je doprovázejí. Je třeba zdůraznit, že v současné situaci ne všechny země světa uvedená doporučení WHO respektují a cestujícím mnohdy nezbude nic jiného, než poplatky zaplatit, aby mohli dále pokračovat v cestě, pobytu či návratu domů. Záležitost se dá řešit zpětně právní cestou, což však může být zdlouhavé, drahé a často i s nejistým výsledkem.

WHO vyvrací mýty o onemocnění COVID-19

WHO na svých stránkách www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 obšírně vyvrací mýty a omyly, které se běžně ve světové veřejnosti objevují o nemoci COVID-19. I tato sekce je doplňována a aktualizuje se. Vybrali jsme „magických“ 13 základních tvrzení WHO, která mýty a odborně neověřené polemiky vyvracejí.  

FAKT 1: Vitaminové a minerální doplňky nemohou léčit COVID-19. Mikroživiny, jako jsou vitamíny D a C a zinek, jsou zásadní pro dobře fungující imunitní systém a hrají zásadní roli při podpoře zdraví a výživy. V současné době však neexistují žádné zdravotnické pokyny k používání doplňků mikroživin k léčbě COVID-19.

FAKT 2: Studie ukazují, že hydroxychlorochin nemá při léčbě přípravkem COVID-19 klinické výhody. Hydroxychlorochin nebo chlorochin, léčba malárie, lupus erythematodes a revmatoidní artritidy, byly studovány jako možná léčba COVID-19. Aktuální údaje ukazují, že tento lék nesnižuje úmrtí hospitalizovaných pacientů s COVID-19 ani nepomáhá lidem se středně závažným onemocněním.

FAKT 3: Lidé by neměli při cvičení nosit masky, protože masky mohou snížit schopnost pohodlně dýchat. Díky potu může být maska rychleji vlhká, což ztěžuje dýchání a podporuje růst mikroorganismů. Důležitým preventivním opatřením během cvičení je udržovat fyzickou vzdálenost alespoň jeden metr od ostatních.

FAKT 4: Pravděpodobnost šíření COVID-19 z bot je velmi nízká.

FAKT 5: Onemocnění COVID-19 je způsobeno virem, ne bakteriemi. Virus, který způsobuje COVID-19, je v rodině virů nazývaných Coronaviridae. Antibiotika nepůsobí proti virům. V současné době neexistují žádné licencované léky k léčbě COVID-19. Pokud máte příznaky, obraťte se na svého poskytovatele zdravotní péče.

FAKT 6: Dlouhodobé používání ochranných masek při správném nošení nezpůsobuje intoxikaci CO2 ani nedostatek kyslíku.

FAKT 7: Většina lidí, kteří dostanou COVID-19, se z onemocnění uzdraví-

FAKT 8: Pití alkoholu vás nechrání před přípravkem COVID-19 a může být nebezpečné.

FAKT 9: COVID-19 se nepřenáší prostřednictvím much. Virus COVID-19 se nešíří kousnutím komárů. Doposud neexistují žádné informace ani důkazy o tom, že by nový koronavirus mohl být takto přeášen

FAKT 10: Mobilní sítě 5G nešíří COVID-19. Viry nemohou cestovat na rádiových vlnách (mobilních sítích). COVID-19 se šíří v mnoha zemích, které nemají mobilní sítě 5G.

FAKT 11: Vystavení se slunci nebo teplotám vyšším než 25°C vás nechrání před COVID-19. Nemoc COVID-19 můžete chytit bez ohledu na to, jak je slunečné nebo horké počasí. Země i s velmi horkým počasím hlásí případy COVID-19. Ani chladné počasí a sníh nemůže zabít virus COVID-19. Není důvod se domnívat, že chladné počasí může zabít nový koronavirus nebo jiné nemoci.

FAKT 12: Virus COVID-19 se nemůže výrazně rychleji šířit v horkém a vlhkém podnebí, než v jiném. Nejlepším způsobem, jak se chránit před COVID-19, je udržovat fyzickou vzdálenost nejméně 1 metr od ostatních a dodržovat další zdravotnická doporučení.

FAKT 13: Schopnost zadržet dech na 10 sekund nebo déle bez kašlání neznamená, že jste bez COVID-19. Nejlepší způsob, jak potvrdit, zda máte onemocnění způsobující virus COVID-19, je laboratorní test.

Aktuální informace ze zahraničí

I po přečtení uvedených doporučení je vhodné, aby každý cestující do nebo ze zahraničí, sledoval kromě zpravodajských informací z médií i web WHO - www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 který je průběžně aktualizován.

Všechny nejnovější informace o případech COVID-19 přináší také web Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) - www.ecdc.europa.eu/en

Informace, řešení problémů a pomoc poskytnou rovněž české zastupitelské úřady v konkrétních zemích.


Odkazy na doporučení zastupitelských úřadů a ministerstev v Čechy nejvíce navštěvovaných destinacích

Itálie:

Stránky MZV ČR: www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/italie

Ministry of Foreign Affairs: www.esteri.it/mae/en

Rakousko:

Stránky MZV ČR: www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/rakousko

Außenministerium Österreich: www.bmeia.gv.at/en/

Německo:

Stránky MZV ČR: https://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/nemecko

German Federal Foreign Office: www.auswaertiges-amt.de/en

Francie:

Stránky MZV ČR: https://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/francie

Ministry for Europe and Foreign Affairs: www.diplomatie.gouv.fr/en/

Španělsko:

Stránky MZV ČR: www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/spanelsko

www.exteriores.gob.es

Chorvatsko:

Stránky MZV ČR: www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/chorvatsko

Ministry of Foreign Affairs: http://www.mvep.hr/en/

Řecko:

Stránky MZV ČR: www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/recko/

Hellenic Republic - Ministry of Foreign Affairs: www.mfa.gr/en/index.html

Kypr:

Stránky MZV ČR: www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/kypr

Ministry of Foreign Affairs, Republic of Cyprus: http://www.mfa.gov.cy

Bulharsko:

Stránky MZV ČR: www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/bulharsko

Ministry of foreign affairs: www.mfa.bg/en/

Slovensko:

Stránky MZV ČR: www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/slovensko

Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic: www.mzv.sk/web/en

 

Autor: Miroslav Tryner


 

Publikováno: 23.10.2020
Aktualizováno: 23.10.2020
Autor: Miroslav Tryner

Diskuze: Doporučení WHO pro turisty a veřejnost v souvislosti s Koronavirem

V diskusi zatím není žádný komentář...

Vaše jméno
Komentář
Přidat komentář

Nejčtenější články

Deset nejvyšších rozhleden v České republice Rozhledny se na území Česk...
Rozhledna a televizní vysílač Praděd v Jeseníkách
Albánie se stane turistickým hitem budoucnosti „Připadá mi to, jako v B...
Molo s lehátky ve městě Durrës
Kompenzace za zmeškaný let Přestupní let je u cest do vzdálených desti...
Způsob rezervace letenky rozhoduje
Oblíbená přírodní koupaliště v ČR Máme tady konec května a nevlídné po...
Lom Hostěradice, foto: Přebral
Přehled nejlepších destinací pro surfování Cestování na dovolenou k moř...
Přehled nejlepších destinací pro surfování
Sedm přírodních divů světa Příroda je mocná čarodějka, o čemž se můžou...
Vodopády Iguazu
Bavorsko: na skok k sousedům Patříte-li k vyznavačům jednodenního cesto...
Zámek Neuschwanstein v Bavorsku

Vybrané Fotogalerie

© 2008-2024 TripZone.cz ®, CMC Online s.r.o. Jakékoliv užití textů vč přepisů, užití obrázků a dalšího obsahu je bez předchozího písemného souhlasu provozovatele zakázáno.
Kontakt  Nahlásit Chybu
 
TOPlist