Kam na letní dovolenou 2020?

Dovolená u moře

Dovolená u moře

Letní dovolenou v zahraničí bude Čechům řídit Semafor
a platná opatření v navštívených zemích


Ojedinělá turistická sezona ovlivněná koronavirem je už v běhu. Řídit ji bude sdělení Ministerstva zdravotnictví ČR, tak zvaný Semafor, který na mapě vyznačí rizikovost zemí pro cestování z hlediska možné nákazy onemocněním covid-19. Turisté se také budou muset před cestou do zahraničí předem informovat o podmínkách vstupu, restrikcích a preventivních opatřeních v zemi, již hodlají navštívit nebo přes ni projíždět.


Ministerstvo zdravotnictví ČR

Barvy na Semaforu ministerstva zdravotnictví signalizují závažnost vývoje nemoci covid-19 v konkrétní zemi. Zeleně jsou označeny bezpečné země, oranžově země se středním rizikem nákazy a červeně země s vysokým rizikem nákazy. Do zeleně a oranžově označených zemí mohou občané České republiky cestovat bez jakýchkoli zdravotnických omezení při návratu zpět do vlasti. Nemusí tedy předkládat test na covid-19 ani nastoupit do karantény.  

Test na covid-19 bude naopak vyžadován při cestě zpět do ČR z červeně označených zemí.

 

Při vstupu do ČR bude nutné předložit

 

potvrzení o negativním RT-PCR testu na covid-19 ne starší než 4 dny, nebo nahlásit svůj vstup krajské hygienické stanici, která rozhodne o karanténním opatřeníMístně příslušné krajské hygienické stanici lze do 72 hodin od vstupu na území také předložit potvrzení o negativním RT-PCR testu absolvovaném v ČR.

Turisté pozor, Semafor bude mít dynamickou formu a bude se měnit podle situace v daných zemích. Seznam zemí bude aktualizován v týdenních intervalech podle aktuální epidemiologické situace. Na Semaforu s platností od 15. června 2020 mělo „zelenou na cestování“ 28 evropských zemí.Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Semafor ministerstva zdravotnictví není jediným webem, který by měl turista před svou zamýšlenou cestou do zahraničí navštívit. Opomenout nesmí také web Ministerstva zahraničních věcí ČR se záložkou „Cestujeme“ (https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html), kde získá nejnovější upozornění na cesty, aktuální varování a doporučení od této státní instituce.Zapamatujte si: Ministerstvo zahraničních věcí ČR

 zdůrazňuje, že při cestách do zahraničí je nutné se předem informovat o podmínkách vstupu, restrikcích a preventivních opatřeních dané země! 

Od 15. června 2020 se uvolnily překážky volného pohybu osob na většině území EU poté, co 17. května 2020 skončil v České republice nouzový stav včetně opatření omezujícího možnost vycestování z území ČR.Informace o podmínkách ke vstupu do jednotlivých zemí v zahraničí jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách příslušných zastupitelských úřadů ČR a naleznete je také v Rozcestníku informací k cestování do zahraničí.Co bychom měli vědět, než vyrazíme do vybrané destinace

Předem je třeba české turisty upozornit, že informace z výše uvedených webových odkazů jsou průběžně aktualizovány a je třeba si je zkontrolovat těsně před vlastním vycestováním, aby byly skutečně v danou chvíli relevantní. Pro každou níže uvedenou zemi jsme pak vybrali ke dni uveřejnění článku platné klíčové informace, které by se neměly opomenout, ale zdůrazňujeme, že se mohou, a s největší pravděpodobností budou, podle situace měnit.SLOVENSKO

Sousední Slovensko bude zřejmě patřit k zemím, kam turisté, kteří nemusejí mít moře, budou letos mířit nejčastěji.

 • od 4. června 2020
 • není vyžadováno při vstupu na území Slovenské republiky předložení testu na COVID-19, vstup na území Slovenské republiky není podmíněn povinnou karanténou a doba pobytu na území Slovenské republiky není nijak omezena. 

 • Při důvodném podezření z nakažení
 • virem covid-19 na území Slovenské republiky je nutné bezodkladně kontaktovat místně příslušnou pobočku Úřadu veřejného zdravotnictví Slovenské republiky, nebo Policii Slovenské republiky, která předá instrukce k dalšímu postupu, zprostředkuje zajištění bezodkladného testování, případně karanténu ve státním zařízení (na náklady Slovenské republiky), či hospitalizaci ve specializovaném zdravotnickém zařízení, potřebnou pomoc a související opatření proti šíření viru.

 • V obchodech a restauracích
 • je nutností se pohybovat s překrytými ústy a nosem (rouška, šála, šátek) a dodržovat odstup metry (to neplatí pro členy jedné domácnosti).  Při konzumaci jídla a nápojů v restauracích je výjimka pro překrytí úst a nosu. Na ulici (venkovní prostory) nemusí být překryta ústa a nos při dodržení rozestupu 5 metrů. 

 • Slovenská republika
 • státním občanům České republiky nijak nepodmiňuje vycestování z území Slovenské republiky do České republiky.

   

  CHORVATSKO

  Chorvatsko pak bude destinací, kam čeští milovníci moře letos pravděpodobně zamíří nejčastěji.

 • Občané České republiky
 • nemusí při vstupu na území Chorvatské republiky prokazovat důvod cesty. Mohou projíždět a pobývat na území Chorvatska bez omezení. 

 • Test  na covid-19
 • není potřeba. Vstupuje se bez nutnosti karantény. Jedinou podmínkou je poskytnutí informací o místě a délce pobytu a kontaktních údajů. Nejlépe tak učiníte prostřednictvím online formuláře na webové stránce entercroatia.mup.hr.

 • V současné době
 • je při pobytu v Chorvatsku nutno dbát obecných epidemiologických pravidel, zejména se snažit o  minimální kontakt  s jinými osobami. Aktuálně Úřad veřejného zdraví Chorvatské republiky vytváří plán opatření a metodiku pro případ výskytu onemocnění covid-19 u zahraničních  turistů. Plán by měl obsahovat veškeré informace o nařizovaní karantény, samoizolace či hospitalizace a další související informace. Po zveřejnění budou informace neprodleně publikovány na 

  Francie

 • Francie od 15.6.2020 přistoupila k další
 • vlně uvolňování restriktivních opatření a otevřela své vnitřní hranice pro občany EU. Test na covid-19 ani vstupní karanténa nejsou potřeba.

 • Platí povinnost nošení roušky
 • v dopravě a dodržování základních hygienických bariérových gest. Nošení roušky je doporučeno i na veřejnosti.

 • Stále platí zákaz
 • shromažďování nad 10 osob ve veřejných prostorech.  ŘECKO

 • Od 15. 6. 2020
 • lze do Řecka přicestovat bez udání důvodu.

 • Od 15. 6. 2020
 • test na covid-19 není potřeba. Testování však namátkově provádí řecká strana a do výsledku testu můžete být ubytováni v určeném karanténním hotelovém zařízení. Odmítnutí namátkového testu je zpravidla důvodem odepření vstupu do země.

 • V Řecku
 • platí obecná hygienická opatření: vzájemný odstup 1,5-2 m, pravidelná hygiena rukou, povinné použití roušky ve zdravotnických a diagnostických zařízeních, veškerých hromadných dopravních prostředcích a v prostorách letiště, v taxi a výtahu, jakož i v obchodních domech, centrech a uzavřených prostorách. Porušení je pokutováno (150 €).  BULHARSKO

 • Čeští občané mohou vstoupit do Bulharska bez omezení a není nutné uvádět důvod.
 • Negativní test na covid-19
 • není zapotřebí a český občan, pokud nepřicestuje ze Švédska, Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, Belgie a Portugalska, jakož i ze všech třetích zemí s výjimkou Srbska, Černé Hory, Bosny a Hercegoviny, Islandu, Norska, Švýcarska, Lichtenštejnska, San Marina, Andorry, Monaka a Vatikánu, nemusí po příjezdu do karantény. Pro určení země, z níž osoba přijíždí, je podstatné, kde jeho cesta byla zahájena, nikoli přes který stát tranzitoval nebo kde krátkodobě přebýval. Při vstupu na území Bulharska mohou hraniční orgány požádat o vyplnění prohlášení. 

 • V současné době stále platí nošení roušek
 • v uzavřených veřejných prostorách, od 15. 6. již není povinné, ale dobrovolné (s výjimkou veřejné dopravy, lékáren a zdravotnických zařízení), stejně tak používání dezinfekce.

  KYPR

 • Od 9. 6. 2020
 • umožňují kyperské úřady občanům ČR vstup do země bez udání důvodu.

 • Od 20. 6. 2020
 • není pro české občany stanovena povinnost překládat negativní test na COVID-19 (Upozornění: Seznam zemí, kterým je umožněn vstup na Kypr bez testu je každý týden aktualizován a je možné, že tato povinnost se s případným negativním epidemiologickým vývojem může změnit).

 • Pokud během pobytu na Kypru turisté onemocní covidem-19
 • , pak oni a osoby, s nimiž přišli do úzkého kontaktu, budou přesunuti do nařízené karantény v určeném hotelu, jejíž náklady platí kyperské úřady. Případnou náhradní letenku a pobyt na Kypru mezi ukončením karantény a odletem si musí turisté hradit z vlastních prostředků. Analogicky může být nařízena karanténa i všem, kteří sami neonemocněli, ale přišli do úzkého kontaktu s někým, kdo později onemocněl.  ŠPANĚLSKO

 • Ve Španělsku zatím platí zákaz vstupu do země cizincům
 • , kteří nemají registrovaný trvalý či přechodný pobyt na jeho území s výjimkou několika jasně specifikovaných důvodů (přeshraniční pracovníci, sanitární účely, podložené pracovní důvody, diplomaté). Toto omezení skončí od 22. 6.

 • Testy na covid-19
 • nejsou španělskými úřady při vstupu do země vyžadovány. Vstup do země je nicméně spojen s povinností podrobit se 14denní karanténě

  Povinnost karantény bude ukončena s platností nouzového stavu od 22. 6.

 • Ve Španělsku existuje povinnost nošení roušek
 • v uzavřených veřejných prostorách, MHD a v otevřených prostorách, kde není možné zajistit dvoumetrové odstupy. V rámci procesu uvolňování restrikcí platí, že různé autonomní oblasti Španělska se mohou nacházet v různých fázích, a tudíž na jejich území mohou platit rozličná opatření. Taktéž stále není povolen pohyb mezi jednotlivými provinciemi, který je možný jen mezi provinciemi, které se nacházejí ve stejné fázi.  RAKOUSKO

 • Český občan může do Rakouska přicestovat bez udání důvodu.
 • S účinností od 16. června 2020 se při příjezdu
 • z  Česka, Andorry, Belgie, Bulharska, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Lichtenštejnska, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Monaka, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Rumunska, Řecka, San Marina, Slovenska, Slovinska,  Švýcarska a Vatikánu již neuplatní povinnost testu/karanténních opatření rakouského ministerstva zdravotnictví na osoby přijíždějící z těchto zemí, které mají v těchto zemích bydliště nebo obvyklý pobyt, a na rakouské občany a osoby s bydlištěm či obvyklým pobytem v Rakousku. Uvedené osoby musí (podobně jako u příletů) hodnověrně doložit, že v uplynulých 14 dnech nepobývaly jinde než v Rakousku či v jedné z 31 výše uvedených evropských zemí. Za "hodnověrné doložení" je v praxi  považováno ústní prohlášení cestovatele v případě náhodné kontroly.

 • Platí povinnost nosit roušky v hromadných dopravní
 • ch prostředcích (metro, tramvaje, autobusy), v taxi, v lékárnách a při akcích v uzavřeném prostoru, pokud nejsou předem určena místa podle hygienicko-epidemiologických pravidel.  Místo roušky je možné použít i šál, nebo šátek zakrývající nos a ústa. Je nutné dodržovat odstup mezi osobami minimálně 1 m.  ITÁLIE

 • Od 3. 6. 2020
 • lze do Itálie přicestovat bez udání důvodu.

 • Od 3. 6. 2020
 • test na covid-19 nepotřebujete. Při vstupech do uzavřených prostor nebo i na pláže vám může být měřena teplota.

 • Platí obecná hygienická opatření:
 • vzájemný odstup minimálně 1 metr a více (liší se dle regionů), pravidelná hygiena rukou, povinné použití roušky v uzavřených prostorách. Porušení je pokutováno (400-500 €).

 • Je nutné počítat s omezením
 • míst na plážích, v restauracích, hotelech či jiných rekreačních zařízeních. Mnohé služby se budou muset objednávat předem (zejména místa na plážích a v rekreačních zařízeních).  NĚMECKO

 • Vstup do Německa je

   

  českým občanům umožněn bez udání důvodu
 • a bez nutnosti předložení negativního PCR testu na nemoc COVID-19.

 • V jednotlivých spolkových zemích platí zásadně povinnost nosit roušky
 • (případně šály, šátky zakrývající ústa a nos) v uzavřených veřejných prostorech a v hromadných dopravních prostředcích (vlaky, metro, tramvaje, autobusy). Povinnost nosit roušku nemají děti do 6 let a osoby, u kterých to ze zdravotních důvodů nelze vyžadovat. V ostatních prostorách nošení roušky není povinné, ale je doporučeno v situacích, kdy nelze zajistit bezpečný odstup mezi osobami, tj. minimálně 1,5 m.  ŠPANĚLSKO:


  Stránky MZV ČR: www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/spanelsko
  www.exteriores.gob.es

  FRANCIE:


  Stránky MZV ČR: https://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/francie
  Ministry for Europe and Foreign Affairs: www.diplomatie.gouv.fr/en/

  RAKOUSKO:


  Stránky MZV ČR: www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/rakousko
  Außenministerium Österreich: www.bmeia.gv.at/en/

  SLOVENSKO:


  Stránky MZV ČR: www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/slovensko
  Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic: www.mzv.sk/web/en

  CHORVATSKO:


  Stránky MZV ČR: www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/chorvatsko
  Ministry of Foreign Affairs: www.mvep.hr/en/

  ŘECKO:


  Stránky MZV ČR: www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/recko/
  Hellenic Republic - Ministry of Foreign Affairs: www.mfa.gr/en/index.html

  BULHARSKO:


  Stránky MZV ČR: www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/bulharsko
  Ministry of foreign affairs: www.mfa.bg/en/

  KYPR:


  Stránky MZV ČR: www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/kypr
  Ministry of Foreign Affairs, Republic of Cyprus: www.mfa.gov.cy


  ITÁLIE:


  Stránky MZV ČR: www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/italie
  Ministry of Foreign Affairs: www.esteri.it/mae/en


  NĚMECKO:


  Stránky MZV ČR: https://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/nemecko
  German Federal Foreign Office: www.auswaertiges-amt.de/en

  Autor článku: Miroslav Tryner  Klíčová slova: Slovensko, Chorvatsko, Řecko, Francie, Bulharsko, Kypr, Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo

   

  Publikováno: 01.06.2020
  Autor: Miroslav Tryner

  Diskuze: Kam na letní dovolenou 2020?

  V diskusi zatím není žádný komentář...

  Vaše jméno
  Komentář
  Přidat komentář

  Nejčtenější články

  Nejznámější nudistické pláže světa Nudistické pláže byly vždy dráždivým...
  Nejznámější nudistické pláže světa
  Deset nejvyšších rozhleden v České republice Rozhledny se na území Česk...
  Rozhledna a televizní vysílač Praděd v Jeseníkách
  Kam na letní dovolenou 2020? Letní dovolenou v zahraničí bude Čechům ří...
  Dovolená u moře
  Největší zábavní parky v Evropě Milujete dobrodružství? Máte slabost pr...
  Největší zábavní parky v Evropě
  Oblíbená přírodní koupaliště v ČR Máme tady konec května a nevlídné po...
  Lom Hostěradice, foto: Přebral
  Nejznámější filmové festivaly Mezinárodní filmový festival v Karlových ...
  Nejznámější filmové festivaly

  Fotogalerie k tématu: Kam na letní dovolenou 2020?

  © 2008-2021 TripZone.cz ®, CMC Online s.r.o. Jakékoliv užití textů vč přepisů, užití obrázků a dalšího obsahu je bez předchozího písemného souhlasu provozovatele zakázáno.
  Kontakt  Nahlásit Chybu
   
  TOPlist